Kabataş Erkek Lisesi tarihi, bilgileri, öğretmenleri, öğrencileri, Kabataş Erkek Lisesi mezunları... Kabataş Erkek Lisesi portalı

 

Neden Kabataş Erkek Lisesi?

KABATAŞ ERKEK LİSESİ MİSYONU
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı,
Köklü bir tarihi geçmişi ve gelenekleri olan,
Çağdaş ve bilimsel düşünceyi temel alan,
Sorgulayan ve sorumluluk üstlenen gençler yetiştirmeyi amaç edinen,
Geleceğin Türkiye'sinde yetiştirdiği gençlerin söz sahibi olmalarını amaçlayan,
Kendine güvenen, olaylara duyarsız kalmayan, hak aramasını bilen, toplum kurallarına saygılı, etik değerlere önem veren gençleri yüksek öğretime hazırlamaktır.

KABATAŞ ERKEK LİSESİ VİZYONU
Doğru düşünen, sorgulayan, araştıran,
Değişime açık,
Laik, demokratik bilince sahip,
En az iki yabancı dil bilen,
Çevre bilinci gelişmiş,
Fen, sosyal, dil, sanat, spor alanlarında uygulamalı eğitime önem veren,
Her alanda başarıyı yakalayan,
Bulundukları her ortamda farklılık yaratan,
Öncülük görevi üstlenen bireyler yetiştirmek.

Neden Kabataş Erkek LisesiKABATAŞ ERKEK LİSESİ NEDEN FARKLI?
Kabataş Erkek Lisesi;
Geleneklerine bağlı,
Geçmişten gelen ve devam eden eğitim kalitesi,
Aydın, yenilikçi, mesleğini seven bir eğitim ve öğretim kadrosuna sahip,
Fiziksel olanakları geniş,
Çağımızın teknolojik gelişmelerini yakalama gayreti içinde,
Geçmişten gelen tarihsel değerlere önem veren,
Sınıftaki öğrenci sayıları az(30 kişi),
Seçkin öğrenci ve veli kapasitesine sahip,
26.647 kitaplık kütüphanesi ve Araştırma Kitaplığı bulunan(1.509 adet Osmanlıca kitap),
3 ayrı konferans salonu, çağdaş resim, müzik atölyeleri,
Fizik, kimya, biyoloji laboratuarı, internet bağlantısı bulunan bilgisayar laboratuarları,
Spor salonu, donanımlı yabancı dil derslikleri olan,
Öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılanan,
Karma pansiyonu, 225 kişilik yatakhane ve yemekhanesi,
Boğaz kenarında modern bir kantini olan,
Masa tenisi ve satranç oynama alanları olan,
İstanbul Boğazı’nın en güzel yerinde 300 metre sahil şeridi,
Düzenli bahçe peyzajı,
Okul müzesi, misafirhane ve hemşireli reviri olan
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri veren,
Mezunlardan oluşan Eğitim Vakfı ve Derneği olan,
Marangoz, elektrik atölyesi, yemekhane ve mutfağı bulunan,
Yüksek eğitime öğrenci göndermede başarı çıtasını durmadan yükselten,
Mesleğinde liderlik özelliği olan öğrenciler yetiştiren,
Yabancı dil öğretimine(İngilizce-Almanca) ve ikinci yabancı dile(ingilizce-Almanca-Fransızca) önem veren,
Eğitilmiş destek personeli olan,
Tiyatro çalışmalarını ve sanat etkinliklerini önemseyen,
Periyodik sağlık taramaları yapılan bir okuldur.Facebook'a ekle havan olsun I'm reading: Neden Kabataş Erkek Lisesi?Twitter'a ekle şeklin olsun

Labels:

Kabataş Arşivi

Kabataş Erkek Lisesi Kabataş Erkek Lisesi Sitesi Domain Ajansı

Rating , 10 out of 10 based on 10 ratings